Kurs for kommunalt barnevern – EMD og forvaltning

Filmopptak av kurset "Jusskurs for kommunalt barnevern - EMD og HR hva betyr signalene?" med PP-presentasjon. Det er kommuneadvokat Tore Roald Riedl som presenterer.

Innhold i kurset

Den første delen av kurset tar opp hvilke konsekvenser de siste EMD- dommene har for norske barnevernsmyndigheter. I kursets del to er målsettingen å øke deltakernes grunnleggende forvaltningsforståelse, og det fokuseres her på analytisk tilnærming, vurderinger og dokumentasjon.  

Gode tilbakemeldinger

9 av 10 saksbehandlere som har deltatt på kurset vurderer at det de har lært vil være med på å endre hvordan man jobber i tjenestene, noe som tyder på at kursene har truffet godt og har dekket et behov.

Mer om kurset

I 2020 var en av hovedprioriteringene for Bufdir å styrke rettsikkerheten på barnevernområdet ved å forbedre forvaltningskompetanse i det kommunale barnevernet.

Som ledd i dette fikk alle landets barnevernstjenester tilbud om et kurs der målsettingen er å gi et kompetanseløft i forvaltning og i dommene fra Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD). Kursinnholdet er i hovedsak utarbeidet av direktoratet, men åtte advokater ble engasjert til å holde kursene.

Jusskurs for kommunalt barnevern. Tore R. Riedl presentasjon tilhørende nettkurs.pdf.