Politiet og barnevernstjenesten har ansvar for ulike oppgaver når det er bekymring for at et barn blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Mange av disse oppgavene overlapper hverandre. Ved å samarbeide kan man både oppnå bedre beskyttelse av barnet, styrke barnets og familiens rettsvern, og ikke minst minske risikoen for at etatene ødelegger for hverandre.

Varsling, drøfting, anmeldelse og bekymringsmelding.

Bekymringsmelding som er så alvorlig at den må undersøkes umiddelbart.

Rollefordeling og felles plan for samhandling.

Rollefordeling og gjennomføring av tilrettelagt avhør.

Hvilke hensyn må etatene må ta når de har samtaler med barn?

Barnevernets tiltak overfor barnet når politiet etterforsker saken.

Hvilke muligheter har etatene til å dele informasjon med andre?

Politiet, barnevernstjenesten, barnevernvakta og Statens barnehus sin rolle.

Plikter, rutiner og arenaer for samhandling.