- Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter 

Forskerne Merete Saus, Anita Salamonsen, Marcela Douglas, Ketil Lenert Hansen og Sunniva Katharina Thode ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord) har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gjennomført en utredning av:

  • Andre tiltak enn videreutdanning for å heve kompetansen i barnevernet i arbeid med innvandrere, urfolk (samer) og nasjonale minoriteter
  • Behovet for et kompetansemiljø med spesialkunnskap om samiske barn og familier som blant annet kan veilede kommunalt barnevern
  • Tiltak for å ivareta samiske barns rettigheter som urfolk under opphold i barnevernsinstitusjon

Utredningen er gjennomført med sikte på å gi Bufdir grunnlag for egne anbefalinger til Barne-, og likestillingsdepartementet (BLD) om disse temaene. 

Les rapporten Utredning om barnevern for den samiske befolkningen, innvandrere og nasjonale minoriteter i Norge. Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter.