Den nye rapporten «Det gjør livet litt lettere. Gruppetilbud til foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon» beskriver erfaringer med tiltak som brukes for å støtte foreldre der barnevernet har overtatt den daglige omsorgen for barna.
Rapporten er laget av Universitetet i Stavanger i samarbeid med VID Vitenskapelige høgskole, på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Hva er erfaringene med gruppetilbud?

Rapporten viser at gruppetilbud som kurs og samtalegrupper er viktig for foreldrene som har deltatt. Blant annet er det av stor betydning å få møte andre foreldre i samme situasjon. Mange opplever å bli isolert og stigmatisert etter en omsorgsovertakelse, og flere foreldre fortalte at gruppene bidro til at de følte seg mindre ensomme. Andre erfaringer er at foreldre syns de har fått bedre samvær med barna etter å ha deltatt i grupper, og at samhandlingen både med barna, barnevernet og fosterforeldrene har blitt bedre. Noen har i større grad klart å akseptere at barna deres har fått andre viktige voksne i livet sitt. Flere av foreldrene mener til og med at gruppetilbudet har reddet liv, for eksempel denne moren:

«Men det var hvert fall sånn at når jeg skulle på det møtet på familievernkontoret første gang, så hadde jeg egentlig allerede bestemt meg for at jeg ikke hadde tenkt å leve lengre […]. Og så kom jeg inn der, og så ble jeg tatt imot med så åpne armer og en sånn varmhet at det på en måte bare, dette vil jeg være med på. Så da ble det en sånn bråendring i planene. Heldigvis.»

Hvilke gruppetilbud finnes, og hvem er tilbyderne?

Familievernet har det mest omfattende tilbudet om grupper til foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon. Andre tilbydere er barnevernstjenester og ideelle organisasjoner/interesseorganisasjoner.

De ulike tilbudene er organisert forskjellig, fra løse «drop-in»-grupper med hovedfokus på det sosiale, til mer strukturerte opplegg basert på foreldreveiledningskonsepter som for eksempel International Child Development Programme (ICDP) eller PRIDE (opplæringsprogram for fosterforeldre).

Evalueringene tyder på at de mest strukturerte tilbudene er best egnet for å hjelpe foreldrene til å utvikle relasjonene til barna, og dermed bidra til bedre samvær. Disse tilbudene er også bedre egnet for å bedre kommunikasjonen med fosterforeldre og barnevernstjenesten.

Utfordrende å få nok deltakere til gruppene

På tross av de gode erfaringene med gruppetilbudene, strever en del av tilbyderne likevel med å rekruttere deltakere til gruppene. Lang reisevei og reiseutgifter er noe av årsaken.
Noen tilbydere har god erfaring med å bruke «brobyggere» for å bygge tillit og rekruttere deltakere til sine grupper. Brobyggere har felles bakgrunn eller erfaring som de som har behov for hjelp, men kjenner i tillegg hvordan hjelpeapparatet fungerer. Brobyggere har særlig vært nyttig for å nå ut til ulike minoritetsgrupper.

Alle familievernkontor gir tilbud om hjelp til foreldre etter en omsorgsovertakelse

Alle familievernkontor gir tilbud om individuell oppfølging til foreldre som har barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon. Det innebærer at foreldrene kan komme og snakke med en terapeut på familievernkontoret. En del familievernkontorer gir i tillegg tilbud om kurs eller samtalegrupper.

Det finnes dessuten en rekke andre offentlige aktører og ideelle organisasjoner som gir tilbud om ulike typer oppfølging og støtte til disse foreldrene.

Les mer om oppfølging av foreldre i Veileder for oppfølging av foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon.