Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.  Bufdir gir faglige anbefalinger, utvikler tiltak og har generell oversikt over feltet, mens det kommunale barnevernet har ansvaret for å sikre hjelp til det enkelte barn. Alle som er bekymret for et barn, bør melde dette til barnevernet.

Vi har egne sider med råd i koronakrisen

Bekymringsmeldinger

57 013

Barnevernstjenesten gikk gjennom 57 013 bekymringsmeldinger i 2018