World Wide Narrative og Redd Barna har på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet innhentet erfaringer fra barn i barnevernet, om deres skolehverdag. Som del av dette arbeidet er det utviklet digitale fortellinger der barn deler sine erfaringer knyttet til skole.

22 s., utgitt av World Wide Narrative og Redd Barna i 2015.