Trondheim kommune

Denne permen er utarbeidet av Trondheim kommune og LLH Trøndelag i forbindelse med prosjektet ”Seksualisert trakassering og undervisning om seksualitet” i Trondheim. Hensikten med permen er å gjøre det lettere å ha fokus på seksualitet, normer og grenser i flere fag, og å få tips til ulike måter å reflektere rundt temaene. Temaene finnes i fagplaner på alle trinn i ungdomstrinnet og også i tidligere trinn. Fordi temaet seksualitet kan formidles av både lærere og annet personell, som helsesøstre, er det et mål at denne permen kan bidra til videre samarbeid om temaet. Innholdet i temakapitlene er primært tenkt brukt i ungdomstrinnet og i videregående skole. Men det er også mulig å bruke stoffet i undervisning i barnetrinn. Lhb-perspektivet er gjennomgående inkludert i permen, som er delt inn i 16 sentrale temaer i undervisning om seksualitet, inkludert et kapittel om kjønnsuttrykk og trans

112 s., utgitt av Trondheim kommune i 2010.