Coleman, E

Dette er den offisielle norske WPATH oversettelsen av Standards of Care (SOC) for the Health of Transsexuals, Transgendered and Gender Nonconforming People. SOC er basert både på tilgjengelig forskning av høy kvalitet og på konsensus blant faglige eksperter. Det overordnede mål for SOC er å tilby veiledning for helsepersonell, slik at de kan assistere transseksuelle, transpersoner og ikke kjønnsnormative på trygge og effektive måter for å oppnå varig personlig trygghet i sine kjønnede selv, og å maksimere generell helse, psykisk velvære og realisering av personlige mål.

126 s., utgitt av World Professional Association for Transgender Health i 2014.