Anderssen, Norman

Poster fra LHBT: Status 2013, basert på levekårsprosjektet om seksuell orientering og levekår, som Uni Helse gjorde på oppdrag fra Bufdir/LHBT-senteret i 2012-2013

1 s., utgitt av Uni Helse i 2013.