• Hvert møte har på forhånd avklart mål og hensikt.
  • Det er prosedyrer for innkalling, møteledelse, referat og ansvarsfordeling.
  • Barnet og dets omsorgspersoner sikres medvirkning.
  • Den instansen som ber om møtet, ber om tolketjenester ved behov.
  • Hvilken informasjon som kan deles, er avklart. Samtykke innhentes fra omsorgspersoner og eventuelt barn der det er nødvendig.
  • Det avklares hva slags bistand barnet har behov for, og hvilke parter som skal involveres.
Når saksbehandleren min og jeg var alene og vi snakket om meg, da var det greit, men når de begynte å ta opp ting foran skolen, da var det ikke greit syns jeg. De trodde kanskje det var til hjelp, men de spurte ikke meg om det var greit at de gjorde det først. Hvis de hadde snakket med meg på forhånd og jeg kunne sagt hva som var greit og ikke greit at de sa, hadde det vært noe annet.

- Gutt 19 år

Publisert 20. august 2015.
Oppdatert 07. mars 2016.