• Over 80 prosent av alle barn som barnevernet engasjerer seg i, tar imot frivillige hjelpetiltak i hjemmet.
  • 40 prosent av alle barn registrert med tiltak i barnevernet i 2012 mottok råd og veiledning.
  • 20 prosent fikk tilbud om besøkshjem
  • 19 prosent av barna fikk økonomisk støttende tiltak.