Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Handlingsplanforum for universell utforming

Bufdir ønsker velkommen til første møte i handlingsplanforum for Regjeringens handlingsplan for universell utforming, «Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge».

Tid:

Sted: Clarion hotel Oslo, Dronning Eufemias Gate 15, 0191 Oslo

Arrangementet er gratis, og åpent for alle som er interessert, så lenge det er plass i salen. Møtet vil bli skrivetolket.

Påmeldingsfrist er 11. september.

Foreløpig program

10:00 Velkommen
Tone Alexandra Larsen, Bufdir

10:10 Intro til handlingsplanen og arbeidet med universell utforming i Norge
Georg Antonsen, Kultur- og likestillingsdepartementet

10:20 Statsbyggs nye handlingsplan og arbeidet deres med universell utforming
Åsne Fjellanger, Statsbygg

10:45 uutilsynets arbeid med universell utforming
Sigbjørn Råsberg, Digitaliseringsdirektoratet

11:00 Kompetanseprogrammet
Kjetil Wold Henriksen, Norsk kommunalteknisk forening

11:15 Oppgradering av jernbanestasjoner
Sjur Helseth, BaneNor

11:30 Lunsj

12:30 Panel om digitalisering og tilgjengeliggjøring av informasjon

  • Sigbjørn Råsberg, Digitaliseringsdirektoratet (uutilsynet)
  • Siri Antonsen eller Kristoffer Lium, NRK
  • Kristin Bårnes, Valgdirektoratet
  • Kjetil Knarlag, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
  • Sverre Fuglerud, Norges blindeforbund/FFO
  • xxx, Unge funksjonshemmede

13:25 Hvordan opprettholde engasjementet rundt arbeidet med universell utforming i resten av handlingsplanperioden?

  • Sigbjørn Råsberg, Digitaliseringsdirektoratet (uutilsynet)
  • Christian Hellevang, KS
  • Lasse Frantzen, Helsedirektoratet
  • Kjetil Knarlag, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

14:00 Takk for oss!

Forumet skal bidra med erfaringsutveksling og kunnskapsformidling om universell utforming, og inspirere til økt, målrettet innsats for universell utforming i Norge. Forumet har som formål å bidra til god koordinering av myndighetenes innsats for universell utforming i Norge.

Forumet skal være en møteplass for alle interessenter av handlingsplanen for universell utforming, og skal bidra til erfarings- og kunnskapsutveksling og økt interesse. Deltakerne i forumet vil være statlige, fylkeskommunale og kommunale aktører, fagmiljøer (aktører som har eierskap til ett eller flere tiltak i handlingsplanen), forskere, interesseorganisasjoner og eventuelle andre interessenter som ønsker å delta.

Forumets samlinger skal være en arena for samhandling, inspirasjon og læring, og skal legge til rette for deling av erfaringer om utfordringer og gode løsninger på tvers og innen ulike områder knyttet til universell utforming.

Handlingsplanen kan leses her.

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Tone Alexandra Larsen
tone.alexandra.larsen@bufdir.no