Tid:
05 oktober 2022 10:00 - 06 oktober 2022 15:15
Sted:
Clarion Hotel & Congress Trondheim
Adresse:
Brattørkaia 1, 7010 Trondheim

Finne vei-konferansen 2022 er for alle som jobber med atferdsvansker hos ungdom og som ønsker praksisnært og faglig påfyll. Enten du er ansatt ved institusjon, kommune og hjelpetiltak eller hos samarbeidsaktører, statsforvaltere eller ved andre tjenestetilbud. 

Gjennom to dager i Trondheim vil du blant annet få tips fra organisasjonspsykolog Ingrid Wibe med bred erfaring på hvordan vi best kan gjennomføre møter som gir de resultatene vi ønsker.

Hedvig Montgomery vil sette søkelyset mot hvordan vi kan forstå og hjelpe ungdommene når uttrykkene er sterke.

Alexander Skadberg vil fortelle sin historie som atferdsplassert ungdom, etterfulgt av en plenumsdiskusjon om hva vi kan lære av suksess.

Ingvild Stjernen Tisløv har mange års erfaring fra Multisystemisk terapi (MST) og vil fortelle om hvordan levekår påvirker ungdommens oppvekst.

Kyrre Lønnum fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) vil drøfte hvordan vi kan unngå å bli for ensporet i vår faglighet, det er lett å havne i grøftene hvis vi ikke balanserer godt. Kan vi jobbe traumesensitivt uten å legge atferdsbehandlingen bak oss?

Det vil også gjennomføres flere praksisnære workshops der sentrale tema skal knas og forstås fra ulike vinkler. Vi stiller blant annet spørsmål ved når er tvang også er omsorg, hvordan levekår bidrar i utvikling av atferdsvansker og hvordan de viktige overgangene i ungdommens liv kan gjøres lettere. Vi vil også kort se på hva endringene i barnevernloven egentlig betyr, og hva det statlige barnevernet kan tilby av tjenester.

På kvelden arrangeres en hyggelig festmiddag med påfølgende dansing og musikk fra bandet Boogienights 😊

For mer informasjon og påmelding: Finne vei-konferansen 2022