Tid:
Ny tid kommer
Sted:
Møtet er digitalt

I forbindelse med den ferske NOVA-rapporten “Truffet av volden – familievernets arbeid med vold i nære relasjoner” inviterer Bufdir til et interaktivt, digitalt fagseminar.

Program og påmelding

Mer informasjon, inkludert program og påmelding >>