Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Byggfaglig nettverk for universell utforming

Tid: -

Sted: Radisson Blu Plaza, Sonja Henies plass 3, Oslo

Hvordan kan vi arbeide godt med universell utforming lokalt?

I årets byggfaglige nettverk for universell utforming skal vi drøfte hvordan vi kan arbeide godt videre, blant annet med bakgrunn i funn fra undersøkelsen om kommunenes arbeid med universell utforming.

Sted: Radisson Blu Plaza (møterom City View, 33. etasje), Sonja Henies plass 3, Oslo.

Påmelding

Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Det er et begrenset antall plasser for fysisk oppmøte. Vennligst oppgi om du ønsker å delta fysisk eller digitalt i påmeldingsskjema når du melder deg på. Vi vil sende ut lenke til strømming i forkant av arrangementet.

Påmeldingfrist: 1. juni 2024.

Foreløpig program

09.30 Registrering og kaffe

10.00 Velkommen ved Bufdir

10.10 Er universell utforming lønnsomt?

Kartlegging av samfunnsøkonomiske analyser av universell utforming. Nordens velferdssenter (NVC).

Ved Gaute Rygh, Bufdir.

10.30 Hvordan gjøre kunst- og kultursektoren universelt utformet?

Arbeid med universell utforming i kultursektoren.

Ved Eva Marie Sunde, Kulturdirektoratet.

10.50 Pause

11.00 Hvordan arbeider norske kommuner med universell utforming?

Rapport om kartlegging av universell utforming i kommunene.

Ved Marie Bjella, Rambøll AS.

11.20 Hva gjør FFO for fremme av universell utforming i 2024?

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

Ved Cato Lie.

11.40 Pause

11.50 Refleksjoner og drøfting av rapporten om kommuners arbeid med universell utforming.

Panelsamtale med: SAFO, KS, Riksantikvaren, Husbanken og DiBK. Det kan være at dette endres.

12.30 Lunsj

Kontakt

Inger-Marie Hølmebakk

E-post: inger-marie.holmebakk@bufdir.no