Tid:
17 august 2022 16:30 - 17:30
Sted:
Arendal
Adresse:
Torvscenen

Et av hundre barn i Norge bor i fosterhjem. Det vil si at nesten 9000 barn bor i et fosterhjem. Det gjør fosterhjem til det mest brukte tiltaket for barn som av ulike grunner ikke kan bo hos sine foreldre. Samtidig gir det alle som arbeider med fosterhjem 9000 gode grunner til å diskutere hvordan den nye barnevernsreformen påvirker fosterhjemsomsorgen.

Bufetat ønsker velkommen til en samtale om hvordan vi sikrer at:   

 • Alle barn som trenger det, får et like godt fosterhjemstilbud uansett hvor de bor. 
 • Barna som har størst behov for hjelp får den hjelpen de trenger. 
 • Vi lykkes med å rekruttere nok gode fosterhjem.  
 • Alle fosterhjem får like god opplæring og oppfølging.  

Innledning ved Ellen Ølnes Nadim, regiondirektør, Bufetat region sør. 
Ordstyrer Helle Baadsvik, avdelingsdirektør inntak og fosterhjemsrekruttering, Bufetat region sør. 

Barnevernsreformen blir også kalt en oppvekstreform fordi den har betydning for hele oppvekstsektoren, men for å diskutere reformens betydning for fosterhjemsomsorgen har vi med oss: 

Medvirkende

 • Geir Lippestad, advokat og politiker, Sentrum
 • Abid Raja, stortingspolitiker, Venstre
 • Mathias Lia Nordmoen, seniorrådgiver, Barneombudet
 • Tone Granaas, generalsekretær, Fosterhjemsforeningen
 • Silje Maria Sveum, styreleder, Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Willy Lichtwarck, professor, institutt for sosialt arbeid, NTNU
 • Margrethe Berglyd, avdelingsleder, spisskompetansemiljø for opplæring fosterhjem, Bufetat

Live stream

Arrangementet vil bli streamet. Vi legger ut lenken her når det nærmer seg.