Tid:
15 august 2019 08.30 - 10.00
Sted:
Arendal
Adresse:
Clarion Tyholmen hotell, sal B

Hvordan kan vi sikre inkluderende og rettferdig utdanning for alle?
Med arrangementet Er skolen for alle? ønsker Bufdir å rette søkelyset mot hvordan likestilling og inkludering blir ivaretatt i skolen.

Program:

Hva sier ungdommen?

Innlegg av representanter for Agenda X (Antirasistisk senter), Unge funksjonshemmede og Skeiv ungdom.

Hvordan får vi til likestillinmg og inkludering i skolen?

Samtaler om dilemmaer og muligheter, ledet av Siri Lill Mannes.

Deltakere er:

  • Mari Trommald, direktør Bufdir
  • Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet
  • Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet
  • Erlend Elias, stylist og samfunnsdebattant
  • Karoline Løvall, Jenter og teknologi (NHO og NITO)
  • Olaug Nilssen, forfatter
  • Sadia Jabeen Iqual, Norges Handicapforbunds Ungdom

Enkel frokostservering.

Ingen påmelding er nødvendig.

Her finner du arrangementet på arendalsuka.no