Tid:
05 juni 2019 09:30 - 15:30
Sted:
Atlantic Radisson BLU, Stavanger

Oppvekstkonferansen set fokus på barn og unge som av ulike grunnar strevar med livet. Tema for konferansen i år er barn som lever i lavinntektsfamilier. Vil du ha meir kunnskap om dette tema og få innspel til kva du kan gjere, er dette noko du vil få innblikk i på konferansen.

Program og påmelding

Les meir om arrangementet, sjå program og påmelding på nettsidene til Fylkesmannen i Rogaland. 

Påmeldingsfrist: 10. mai

Målgruppe: Alle som jobbar med og for barn og unge, politikarar, ungdomsråd og andre

Ansvarlig:
Stavanger kommune, Stavanger museum/Norsk barnemuseum, Fylkesmannen i Rogaland, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids -og velferdsdirektoratet