Tid:
30 november 2017 09:30 - 15:30
Sted:
Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo
Adresse:
Holbergsgt. 30

Bufdir og KS inviterer til inspirasjonskonferanse om universell utforming i Oslo 30. november. Målet med konferansen er å vise gode og inspirerende eksempel på universell utforming i Norge og Norden.

Konferansen er todelt – før lunsj vil det være nordisk fokus, med presentasjon av prisvinnende og anerkjente prosjekter fra de nordiske landene. Etter lunsj blir det presentasjon av noen utvalgte prosjekter og aktiviteter i norske kommuner og fylkeskommuner.

Målgruppa for konferansen er kommuner og fylker, samt sektormyndigheter og andre som er interessert i hvordan en kan arbeide med universell utforming.

Program: 

09.30: Åpning av konferansen

Velkommen og praktisk info
Konferansier, Åse Kari Haugeto, seksjonsleder i Deltasenteret, Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

Åpning
Mari Trommald, direktør i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet

10.00: Nordiske perspektiver

Et Skellefteå for alle
Alexandra Sundberg, delaktighetssamordner i Skellefteå kommune (SE)

Tilgjengeliggjøring av kulturarv i Viborg kommune
Jørgen Tryk Hansen, prosjektleder i Viborg kommune (DK)

15. min pause

Mimisbrunnr: Turområder for alle
Espen Finstad, Prosjektleder i Oppland fylkeskommune (NO)

Brukermedvirkning i Helsinki for alle
Kalle Konkkola, administrerende direktør i Threshold Association (FI)

Lansering av bransjeorganisasjonen IAAP Norden
Andreas Cederbom, analyseansvarlig i Funka

12.00 – 13.00: Lunsj

13.00: Eksempler fra Norge

Universell utforming i kommunal byggeprosess
Emilie Agnæss, arealplanlegger i Kongsvinger kommune

Nord + Sør = Trøndelag fylkeskommune - om å legge grunnlag for godt arbeid med universell utforming
i nytt fylke
Kyrre Kvistad, folkehelsekoordinator i Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Avleggere av KS-nettverket i Rogaland
Linda Nilsen Ask, prosjektleder i Rogaland fylkeskommune

En innovativ tilnærming til universell utforming
Tone Fostervold, seksjonssjef og Siri Koch-Larsen, spesialrådgiver i Oslo kommune

Totalentreprise – en trussel mot god uu- utvikling?
Stig Wathne, rådgiver i Stavanger kommune

15. min pause

Umulig utforming? Kommunenes arbeid med universell utforming
Katrine Røren, seniorrådgiver i Barne-, Ungdoms og familiedirektoratet

Lansering: Gode uterom som stimulerer til sosial og fysisk aktivitet
Karen-Anne Nohr, landskapsarkitekt i Universell utforming AS

Lansering: Et brukergrensesnitt tilgjengelig for kommunene
Kathrin Bøgelsack, overingeniør og Sven Michaelis, senioringeniør i Statens kartverk

Oppsummering
Christian Hellevang, rådgiver i KS

Påmelding:

Påmeldingsfrist: 15. november. Konferansen er gratis.

Kontaktperson: 

Torunn Berg

Tlf.: 466 18 039
E-post: torunn.berg@bufdir.no 

Publisert 12. oktober 2017.
Oppdatert 28. november 2017.