Tid:
21 juni 2017 09:00 - 16:00
Sted:
Sola Strand hotell
Adresse:
Axel Lunds vei 27, Sola

Kunnskap om og erfaringer fra arbeid mot hatefulle ytringer er temaet for en nordisk konferanse i Stavanger 21. juni 2017.

Konferansen samler myndigheter, forskere, eksperter og sivilt samfunn fra og utenfor Norden, for å diskutere hvordan vi kan motarbeide hatefulle ytringer.

Kjønnsbaserte hatefulle ytringer og ungdomsperspektivet blir særlig vektlagt.

Nordisk konferanse om hatefulle ytringer er et samarbeid mellom Nordisk ministerråd, Barne- og likestillingsdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Påmelding

Les mer om konferansen og meld deg på >>

Publisert 23. mars 2017.
Oppdatert 23. mars 2017.