Tid:
06 november 2017 11:30 - 07 november 2017 14:00
Sted:
Tønsberg
Adresse:
Vestfold fylkeskommune, Fylkeshuset, Svend Foyns gate 9
Kursdager:

Lunsj-til-lunsj-møte

Program

6. november

11.30 Frammøte/registrering

12.00 Lunsj

13.00 Velkommen ved Åse Kari Haugeto, seksjonsleder Deltasenteret, Bufdir

13.10 Velkommen til Vestfold v/kulturdirektør Arild Moen

13.20 Åpning ved fungerende fylkesordfører Rune Hogsnes, Vestfold fylkeskommune

13.30 Hvordan jobber vi med universell utforming i Vestfold Kollektivtrafikk v/Trond Myhre Vestfold Kollektivtrafikk

13.50 Brukermedvirkning og kollektivtransport - erfaringer fra Vestfold v/Liv Sannum Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede

14.05 Pause

14.20  Bruk av beacons/ny teknologi ved bussreiser og overganger mellom transportmidler – v/Lars-Cyril Blystad og Einar Myreng, Next Signal


Nye Holmestrand stasjon
14.45 Om Holmestrand nye stasjon og hvordan prinsipper for universell utforming er implementert i utbyggingen v/Helle Toft, Bane NOR

15.30 Avgang til Tønsberg togstasjon

16.08 Tog Tønsberg – Holmestrand

Togperrongen Holmestrand, en person venter på toger
Foto: Peter FiskerstrandNye Holmestrand stasjon åpnet 28. november 2016. Stasjonen er mål for befaring på samlingen.

16.30 Befaring Holmestrand stasjon v/Helle Toft, BaneNor og Anders Ringdal, driftansvarlig ved Holmestrand stasjon

18.33 Tog Holmestrand - Tønsberg

19.30 Middag – Quality hotel Tønsberg

7. november

09.00 Hørselshemmede og kollektivtransport v/Jan Joakimsen Hørselshemmedes Landsforbund

09.20 Ombordstigningsutfordringer i Norge – har utlandet løsningene v/Cato Lie, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

09.40 Regionale planer: Slik gjør vi det i Vestfold - vi har ikke råd til å la være v/ Arild Moen, Vestfold fylkeskommune

10.00 Pause

10.15 Gruppearbeid – hvordan legge til rette for økt brukermedvirkning i samferdsselssektoren – ved utarbeidelse av planer, oppgradering og nye prosjekter

11.30 Pause

11.45 Holdeplassutforming i Vestfold – løsninger og utfordringer v/ Glenn Frode Wik Lauritsen, Statens vegvesen - Plan og forvaltning Vestfold

12.05 Fokus på drift og vedlikehold for gående og syklende – barrierer og universelle løsninger v/Elisabeth Skuggevik, Statens vegvesen, Region Sør

12.25 Nyttekostnadanalyse av tiltak for universell utforming i kollektivtransporten v/Nils Fearnley, Transportøkonomisk institutt

12.45 Avslutning

13.00 Lunsj

 

 

Anders Eriksen
Anders Eriksen
Seniorrådgiver

Tlf: 46619812
Publisert 29. august 2017.
Oppdatert 01. november 2017.