Tid:
21 mai 2019 12:00 - 22 mai 2019 14:00
Sted:
Quality Hotel Waterfront Ålesund

Første samling 2019 arrangeres i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune

I løpet av samlingen vil det blant annet bli orientering om:

  • veileder for universell utforming i maritim passasjertransport (v/Universell utforming AS)
  • prosjekt om sjåføropplæring og universell utforming (v/Transportøkonomisk institutt)
  • erfaringer fra kurs for sjåfører om universell utforming (v/Telemark fylkeskommune)
  • og befaring av ny ferjekai ved Sulesund

Program er under utarbeidelse og legges ut så snart det er ferdig.

Nettverket er åpent for alle interesserte. Vi håper å se igjen mange deltakere fra tidligere samlinger samtidig som vi ønsker nye deltakere velkommen.
Les mer om
Nasjonalt nettverk for universell utforming i regional og lokal kollektivtransport


Meld deg på nettverkssamlingen senest 26.4.2019.