Tid:
21 mai 2019 12:00 - 22 mai 2019 14:00
Sted:
Quality Hotel Waterfront Ålesund

Første samling 2019 arrangeres i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune

I løpet av samlingen vil det blant annet bli orientering om

 • Sjåføropplæring og universell utforming
  • prosjekt ved Transportøkonomisk institutt)
  • erfaringer fra kursopplæring v/Telemark fylkeskommune
 • Implementering av universell utforming i nye ferjekontrakter
 • Befaring av ny ferjekai ved Sulesund
 • Veileder for universell utforming i maritim passasjertransport (Universell utforming AS)
 • Visjon of the Fjords – om løsninger for universell utforming
 • Arbeid med universell utforming i Ruter
 • Innlegg frå Rådet for likestilling av funksjonshemma i Møre og Romsdal
 • Nettverksarbeid og erfaringsutveksling

Program er under utarbeidelse og legges ut så snart det er ferdig.

Nettverket er åpent for alle interesserte. Vi håper å se igjen mange deltakere fra tidligere samlinger samtidig som vi ønsker nye deltakere velkommen.

Les mer om Nasjonalt nettverk for universell utforming i regional og lokal kollektivtransport

Påmelding

Meld deg på nettverkssamlingen senest 26.4.2019.

Kontaktperson: Anders Eriksen, Bufdir.