Tid:
22 mars 2017 11:30 - 15:30
Sted:
Ingeniørenes hus
Adresse:
Kronprinsens gate 17, Oslo

Proba samfunnsanalyse og Bufdir lanserer en studie av vold i nære relasjoner som rammer menn.

Studien omhandler:

  • Vold i nære relasjoner mot menn, hva sier tallene?
  • Hvordan opplever menn å være utsatt for vold i nære relasjoner?
  • Hvilken hjelp trenger utsatte menn?

Program

11.30 – 12.00: Enkel lunsj
12.00 – 12.10: Velkommen ved Mari Trommald, direktør i Bufdir
12.10 – 12.30: Hvordan kan vold mot menn avdekkes og forebygges? Tove Bruusgaard, seksjonssjef, voldsseksjonen i Bufdir
12.30 – 13.45: Presentasjon av studien, ved Marianne I. Lien, Jørgen Lorentzen og Claes Ekenstam

Pause

14.15 – 15:00: Paneldebatt med Knut Oftung (Likestillings- og diskriminerings-ombudet), Ole Nordfjell (Reform ressurssenter for menn), Raymond Lønberg (Senter mot incest og seksuelle overgrep), Pia Aursand (Enerhaugen familievernkontor), Fredrik Langeland og Tove Bruusgaard (Bufdir).
15.00 – 15.30: Spørsmål fra salen

Påmelding

Det er fortsatt noen ledige plasser. Meld deg på lanseringen >>

Merk at arrangementet har flyttet. Nytt sted er Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17.

Spørsmål? 

Kontakt Trine-Lise Hoffmann, rådgiver i oppvekstavdelingen, tlf. 466 15 121.

Publisert 21. februar 2017.
Oppdatert 15. mars 2017.