Lansering av rapporten «Vern av risikoutsatte voksne»

Tid:
28 april 2017 12:00 - 15:00
Sted:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Adresse:
Stensberggata 27, 0170 Oslo

Rapporten «Vern av risikoutsatte voksne» lanseres i auditoriet i Stensberggaten 27 fredag 28. april kl. 12-15. Det blir også en markering av oppstart av arbeidet med prosjekt TryggEst.

Lansering

Undersøkelsen og rapporten «Vern av risikoutsatte voksne» er gjennomført av NOVA på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Rapporten ser både på hvilke systemer kommunene har i arbeidet mot vold og overgrep mot risikoutsatte voksne, og hvilket materiell kommunene bruker i dette arbeidet.

Rapporten evaluerer også implementering og erfaringer med bruk av «Retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming». Hvor mange kommuner som har tatt retningslinjene i bruk og hvilke erfaringer kommunene har med dem, er noen av problemstillingene.

Forskerne bak rapporten vil legge fram resultatene og det vil bli anledning til å kommentere funnene.

Markering

På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet arbeider Bufdir med å forberede en pilot for videreutvikling av TryggEst i pilotkommuner. TryggEst er et forslag til en ny og helhetlig modell for håndtering av vold og overgrep mot særlig sårbare voksne. Et «voksenvern» for personer som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Det vil bli gitt informasjon om modellen.

Mer detaljert program vil bli utgitt over påske.

Publisert 12. april 2017.
Oppdatert 18. april 2017.