Tid:
11 juni 2018 11:15 - 15:00
Sted:
Scandic Edderkoppen, Oslo

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet arrangerer en konferanse om kommunenes arbeid mot vold i nære relasjoner. Temaene vil være: Hva er et helhetlig krisesentertilbud? Hva er god oppfølging av barn på krisesenter?

Vi får høre innlegg fra disse fagpersonene:

  • Wanja Sæther (Krisesenteret i Salten): Hvordan gi barn et godt krisesentertilbud
  • Elin Saga Kjørholt (Barneombudet): Hva sier barn selv utsatt for vold eller overgrep?
  • Anne Bramo (Moss kommune): Hvordan jobber Moss kommune mot vold i nære relasjoner?
  • Carolina Øverlien: Krisesenterets betydning for barn som lever med vold i hjemmet
  • Tove Bruusgaard (voldsseksjonen i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet): Verktøy for forebyggende arbeid og helhetlig hjelpetilbud

Konferansen vil bli streamet.

Programmet starter kl. 12.00, lunsj fra 11.15.

På konferansen lanseres også:

  • fagveileder for kommunenes krisesentertilbud 
  • nye tall og trender for krisesentertilbudet

Påmelding

Gå til påmelding i Easyfact. Påmeldingsfrist: 4. juni.

Publisert 19. april 2018.
Oppdatert 24. mai 2018.