Tid:
08 november 2018 09:30 - 17:00
Sted:
Gardermoen Park Inn

Målgruppe: Ansatte på familievernkontorene som følger opp foreldre etter omsorgsovertakelse, ansatte i barnevernet, forskere, frivillige organisasjoner som har tilbud til målgruppa.

Program

Tema

Innledere

Erfaringer med ulike gruppetilbud – funn fra evaluering 2018

Ingunn Ellingsen (Universitetet i Stavanger)

Tor Slettebø (VID Vitenskapelige høgskole)

Hvordan er det å drive en gruppe? Erfaringer fra ansatt og brukerrepresentant

v/Karin Hildén (Bufetat)

Samarbeid mellom brukerorganisasjon og  familievern/barnevern

Merete Løland (Organisasjon for barnevernsforeldre)

Erfaringer med Støttepersonordningen i Danmark – med forskerblikk

Anette Faye Jacobsen (Institutt for menneskerettigheter, Forskningsavdelingen)

Erfaringer med Støttepersonordningen i Danmark – sett innenfra

CARSTEN HØGSBERG (Socialpedagog og støtteperson gjennom foreningen for støttepersoner i Danmark) og  STINE HOLTZE KLINTHØJ  (mor til datter i familiepleje)

Familievernets oppfølging av foreldre som er fratatt omsorg - foreldres hjelpebehov og terapeuters dilemmaer

Ellen Syrstad (VID Vitenskapelige høgskole)

Oppfølging av foreldre i Sverige – med fokus på tiltaket Stella

Emelie Shanks (Stockholm Universitet)

Hvordan bidra til bedre samarbeid mellom fosterhjem og foreldre? - Raushetsprosjektet

Åse Larsen (Fosterhjemsforeningen)

 

Samarbeid mellom offentlige myndigheter og frivillig sektor i arbeidet med oppfølging av minoritetsforeldre

Familievernkontoret på Enerhaugen i samarbeid med Primærmedisinsk verksted

Foreldre med kognitive vansker – omsorgsovertakelser og oppfølging

John Ingvard Kristiansen (Bufdir)

Påmelding 

FULLT - konferansen er nå fulltegnet og det er dessverre ikke lenger mulig å melde seg på.

Det er gratis å delta, men deltakere må selv bestille og betale for eventuell overnatting.
Det er begrenset antall plasser på konferansen, og bekreftelse på at du har fått plass vil bli sendt ut etter påmeldingsfristen.

Vi gjør også oppmerksom på Bufdirs veileder for oppfølging av forelde med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon

Konferansen arrangeres av Bufdir i samarbeid med Spisskompetansemiljøet for familievernets oppfølging av foreldre etter omsorgsovertakelse.

Publisert 21. september 2018.
Oppdatert 01. oktober 2018.