Tid:
04 juni 2018 09:00 - 05 juni 2018 16:00

Bufdir arrangerer, i samarbeid med Buskerud fylkeskommune, ny samling i Nasjonalt nettverk - universell utforming i regional og lokal kollektivtransport 2015-2019.

Samlingen er felles med KS kommunenettverk for universell utforming. Vi ønsker med denne samlingen å legge til rette for gjensidig informasjonsutveksling og for å knytte kontakter på tvers av nettverkene.

Foreløpig program:

4. juni            

9.00 – 11.00    Frivillig befaring        

11.00 – 12.00  Lunsj   

12.00 – 12.30  Velkommen - Åpning

12.30 – 15.00  Plenumssesjon

Lokale eksempler      

Nasjonale undersøkelser

-           Bruk av kollektivtransport i befolkningen og blant personer med nedsatt funksjonsevne v/Sentio Research Norge v/Sentio Research Norge

-           Kollektivtransport og psykiske funksjonsnedsettelser v/TØI

-           Brukerinnlegg

15.00 – 17.00  Befaringer

19.00   Felles middag

 

5. juni            

09.00 – 11.00  Nettverksarbeid

11.20 – 13.00  Todeling

- KS internt nettverksarbeid

- Kollektivtransport

13.00 – 14.00  Lunsj

14.00 – 16.00  Frivillig opplegg for fylkeskommunene

 

Overnatting: 

Vi har reservert noen hotellrom på Comfort Hotel Union Brygge og på Scandic Ambassadør Drammen, men den enkelte må selv bestille hotellrom og dekke utgifter til overnatting. 

Comfort Hotel Union Brygge: Oppgi referanse 1115GR007055 når du bestiller et av de reserverte rommene. Rom kan bestilles per telefon: 32 21 70 00 eller e-post: co.unionbrygge@choice.no. Hotellet trenger fullstendig navn, telefonnummer, e-post og kortnummer med utløpsdato for garanti.

Scandic Ambassadeur Drammen: Bookingkode 46458207 oppgis ved bestilling av rom. Telefon: 31 01 21 00.

 

Påmelding:

Du kan melde deg på nettverkssamlingen her. Frist for påmelding: fredag 11. mai.

 

Publisert 20. mars 2018.
Oppdatert 20. mars 2018.