Familiearbeid og sikkerhetsarbeid i saker som omhandler tvangsekteskap og æresrelatert vold

Tid:
27 april 2017 09:00 - 16:30
Sted:
Oslo

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterer til konferanse om familiearbeid og sikkerhetsarbeid i saker som omhandler tvangsekteskap og æresrelatert vold 27. april sentralt i Oslo.

Vi har gleden av å presentere vår hovedinnleder Farwha Nielsen. Farwhas metodikk, tverrkulturell konfliktmegling, anerkjenner den voldsutsattes relasjonsbehov. Metoden gir fagpersoner mulighet til å reflektere over hvordan de kan bidra til å løse alvorlige familiekonflikter og samtidig fremme den utsattes rett til likestilling og frigjøring. 

Andre foredragsholdere:

  • Psykologspesialist Pia Aursand fra Enerhaugen familievernkontor og politioverbetjent Hans-Petter Kielland ved Oslo politidistrikt vil presentere sitt samarbeidsprosjekt i saker som omhandler æresrelatert vold
  • Lene Wold, forfatter av boken «Ære være mine døtre», vil snakke om gjerningspersonens perspektiver og sine refleksjoner omkring tradisjoner og lovverk som hun mener kan utfordres og forandres
  • Psykolog Yalila Castro fra Alternativ til Vold vil presentere sitt arbeid med vold og foreldreskap i et kultur- og minoritetsperspektiv.
  • Lars Otto Justad fra Konfliktrådet i Buskerud vil presentere erfaringer fra konfliktrådets arbeid og rolle på feltet
  • Røde Kors – telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse vil presentere sine erfaringer med familiearbeid
  • Forsker Marte Taylor Bye fra Senter for kunnskap og likestilling vil presentere studien «Sikkerhetsarbeid og familiearbeid for unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold»
  • Sosiolog og forsker Anja Bredal vil bidra med en oppsummerende analyse

Fullstendig program og sted vil bli sendt ut til påmeldte i god tid før konferansen.

Påmelding

Påmeldingsfristen var 5. april.

Det er gratis å delta på konferansen.

Spørsmål?

Kontakt Elisabeth Grøtteland, tlf. 951 41 442 eller Monica Korsbrekke, tlf. 466 17 383. 

Publisert 28. mars 2017.
Oppdatert 20. april 2017.