Tid:
16 august 2018 08:00 - 10:00
Sted:
Vitensenteret, VitenBiten - Arendal
Adresse:
Kystveien 2, Arendal

Vi har i dag mer systematisk kunnskap om barn og ungdoms psykiske helse i barnevernet enn tidligere. Samtidig hører vi ofte at helse og barnevern mangler samordnede tiltak. Hvordan skal vi sammen klare å utvikle tjenester som gir barn og unge den hjelpen de trenger?

Bufetat, region sør inviterer til frokostmøte under Arendalsuka der vi presenterer to nye samarbeidsprosjekter mellom helse og barnevern:

  • Forskningsprosjektet Children At Risk Evaluation – CARE - presenterer sin modell for hvordan vi rutinemessig kan kartlegge barnets helse- og omsorgsbehov kort tid etter at det er blitt flyttet ut fra hjemmet.
  • Bufetat og Sørlandet Sykehus presenterer arbeidet med å etablere felles omsorgs- og behandlingsinstitusjoner i Norge – en av to pilotinstitusjoner er lokalisert i Agder. Dette er et tilbud til ungdom som har behov for omsorg utenfor hjemme og samtidig behov for omfattende psykisk helsehjelp.

Les om arrangementet på sidene til Arendalsuka

Publisert 06. august 2018.
Oppdatert 06. august 2018.