Tid:
28 mai 2019 10:00 - 15:00
Sted:
Thon hotel Opera, Prøvesalen
Adresse:
Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo

Tirsdag 28. mai2019 arrangerer vi nytt møte i UnIKT forum.
Arrangementet er gratis, og åpent for alle som er interessert, så lenge det er plass i salen.

Påmelding her. Frist er 20. mai 2019

Les mer om UnIKT forum

Foreløpig program

10:00 Velkommen

10:15 Kommer

10:30 Befaring og selvdeklarasjon av selvbetjeningsautomater

Difi jobber med å utvikle en selvdeklareringsløsning for å effektivisere tilsyn med selvbetjeningsautomater. Løsningen utformes på en brukervennlig måte som informerer og gir veiledning om kravene, samtidig som virksomheten tester sin egen løsning. Dette vil øke kjennskapen til og etterlevelsen av regelverket.
xxx, Difi

11:00 Universell utforming av digitale verktøy for innbyggerdialog

Prosjektet har gransket digitale verktøy for innbyggerdialog for å øke kunnskapen om hvordan disse verktøyene fungerer for personer med nedsatt funksjonsevne og hvordan de kan gjøres tilgjengelige for alle.
Susanna Laurin, Funka

11:30 Lunsj

12.30 422 ulike universelle utforminger?

Karde har kartlagt metoder og verktøykasser i norske kommuner gjennom spørreundersøkelse og informantintervju. Hva slags metoder benytter kommunene i dag og hva finnes av utviklingsbehov for harmoniserte metoder for uu-prosjekter innen kommuners ulike forvaltningsområder?
Riitta Hellman, Karde

13.00 Analyse av avkastning på investeringer i universelt utformede IKT-løsninger

Målet med prosjektet er å vise sammenhengene mellom investeringer (kostnader og oppnådd universell utforming) og avkastning (opplevd brukeropplevelse) fra et data- og økonomi-perspektiv.
Kristin Fuglerud, Norsk Regnesentral

13.20 Universell utforming av digitale læremidler

Standard Norge har en uu-gruppe for læringsressurser, med mål om at alle forlag/innholdsaktører skal dele nok informasjon med hverandre, og få en mest mulig lik praksis rundt produksjon av forskjellige typer læremidler.
Yngvar Nordberg, Tv2 Skole

13.40 Å gjøre digitale læremidler i høyere utdanning universelt utformet – holdninger blant lærere innen data- og ingeniørfag

Forskere på OsloMet – storbyuniversitetet, har intervjuet 35 lærere innen data- og ingeniørfag på fire universiteter i Norge og Polen. Fokus var holdninger til universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for studenter, og om hva de gjør for å gjøre egne digitale læremidler universelt utformet.
Weiqin Chen, Norun C. Sanderson og Siri Kessel, OsloMet

14:15 Kommer

15:00 Avslutning og vel hjem

 

Påmelding her. Frist er 20. mai 2019