Informasjon til barnevernet, familievernet og andre profesjonelle aktører under koronakrisen

Koronasituasjonen påvirker Bufdir sine tjenester til barn, unge og familier. På denne temasiden finner dere informasjon om hvilke endringer som skjer, og hva vi sammen gjør for å ivareta barn, unge og familier i den situasjonen vi er i nå.

Viktig informasjon for dere som jobber i barnevernet i kommunen. 

Viktig informasjon for dere som jobber i familievernet.

Viktig informasjon for dere som jobber ved krise- og incestsentrene.

Viktig informasjon for dere som jobber ved statlige, private og kommunale barneverninstitusjoner.

Viktig informasjon for dere som er fosterhjem

Samleside med våre brev og informasjonsskriv til fylkesmennene, våre tjenester og andre offentlige instanser.