Koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge er klar med en ny rapport. Rapporten viser at flere tjenester, blant annet kommunalt barnevern og skolehelsetjenesten, trolig må redusere tilbudet ved ny smitteoppblomstring. Nå advarer koordineringsgruppen mot å bruke nedstenging som et virkemiddel for å forebygge smitte.  

- Tjenestene til sårbare barn og unge må skånes i størst mulig grad, sier Bufdir-direktør Mari Trommald, som leder koordineringsgruppen. Gruppen er nedsatt av regjeringen og består av Folkehelseinstituttet og flere direktorater.  

Ny smittebølge kan redusere tilbudet 

Trommald er bekymret for hvordan den økende smitten vil påvirke barnas tilbud. I statusrapport 8 er tjenestene for barn og unge spurt om de kan opprettholde tilbudet ved en ny smittebølge. De fleste helsetjenester og barneverntjenester rapporterer at tjenestene da vil bli redusert.  

Graf-opprettholding-av-tjenestetilbud-ved-ny-smittebolge.jpg

(Graf fra Statusrapport 8. Kilde: Bufdir. Se statusrapport for større versjon

- Barnehager, skoler og hjelpetjenester rettet mot sårbare barn og unge bør skjermes mot inngripende smitteverntiltak. Nå blir det viktig at vi som myndigheter kommuniserer dette likt ut mot kommuner, fylkeskommuner og fylkesmannsembetene, sier Trommald.  
 
Hun minner om at det ifølge covid-19 forskriften (§ 12 c) ikke er tillatt med forebyggende stenging av skoler og barnehager. 

Les også: Bufdir ber kommunene ta grep for å hindre korona-nedstenging

Etterslep på 15-månederskontrollen

Tidligere statusrapporter har vist at tilbudene til barn og unge ble hardt rammet av nedstengingen i vår. I september er tjenestene stort sett tilbake i normal drift, men det er noe etterslep og redusert aktivitet som følge av smittevern.   

Koordineringsgruppen løfter frem en særlig bekymring for etterslepet på 15-månederskontroller med MMR-vaksinering på helsestasjonen. En vaksinasjonsdekning på 95 prosent eller mer er nødvendig for å opprettholde flokkbeskyttelse mot meslinger og hindre meslingeutbrudd.  

- I tillegg er 15-månederskontrollen viktig for å fange opp eventuelle utviklingsforstyrrelser og følge med på hvordan barna har det. Helsestasjonene har en sentral rolle i å fange opp omsorgssvikt eller andre problemer i familiene. Dette etterslepet må vi følge nøye med på, sier Trommald. 
 
- Fremover må lokale og nasjonale myndigheter fortløpende vurdere om smittevernstiltakene i befolkningen kan forsvares sett opp mot barnas rettigheter, sier Trommald.