- Med deres samfunnsengasjement tror jeg dere er perfekte allierte i denne dugnaden, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad da han 21. oktober samlet tros- og livssynssamfunn til lanseringen av en nasjonal dugnad for fosterhjemsrekruttering. 

- Å bo hjemme er dessverre ikke trygt for alle. Vi trenger å gi de sårbare barna trygge hjem. Jeg håper derfor dere tar utfordringen, sa statsråden i sin appell under møtet. Han understreket behovet for fosterhjem som er like mangfoldige som barna de skal ta imot, og at det derfor er så viktig å rekruttere fra ulike steder. 

Møtet samlet representanter fra 14 ulike tros- og livssynssamfunn, som alle er tilknyttet Samarbeidsrådet for tros- og livssynsorganisasjoner (STL). I tillegg fulgte flere av medlemsorganisasjonene møtet på nett.

ApellRopstad.jpg

Oppfordret til å signere ambassadøravtale

- I mange tilfeller finner barnevernet et nytt hjem i barnets slekt eller nettverk. Andre ganger må vi lete utenfor slekt og nettverk. Da er det viktig å nå så mange potensielle fosterforeldre som mulig med informasjon om behovet for fosterhjem. Det øker mulighetene for at vi finner det rette fosterhjemmet for hvert enkelt barn, sa Ropstad.

Under møtet inviterte han derfor tros- og livssynsorganisasjonene til å signere en ambassadøravtale. Avtalen gir Bufetats fosterhjemstjenester tilgang til organisasjonens kanaler for å spre informasjon om fosterhjem til medlemmene deres.

Samarbeid med Bufetat

For å kunne nå fram til barn og foreldre som har behov for hjelp er barnevernet avhengig av å ha samfunnets tillit og et godt omdømme.
- Det er en høy terskel for å gripe inn. Og finner vi løsninger i slekt og nettverk, skal vi bruke det. Dette kan dere bidra med å formidle, sa direktør Mari Trommald i sitt innlegg. Hun understreket at Bufdir og Bufetat vil samarbeide med ambassadørorganisasjonene om aktivitetene, og tilby materiell som kan brukes.

MariTrommaldTalerstol.jpg

Trommald orienterte om barnevernets arbeid, om rollene til kommunen og Bufdir og Bufetat, om barna som trenger fosterhjem og om hvem som kan bli fosterfamilie. I tillegg fikk deltakerne møte tidligere fosterbarn Andreas. I samtale med kommunikasjonsdirektør Anne Hafstad, fortalte han om en tøff barndom, og gleden ved å få flytte i fosterhjem til en han kjente fra før - lederen av fritidsklubben.

STL vil bidra

Generalsekretær Ingrid Joys i STL, ønsker initiativet velkommen og vil gjerne bidra.
- I en dugnad bidrar alle med det de kan best. Og vi i STL har kompetanse på tro og livssyn, og vi har infrastrukturen. Så er det viktig at denne fylles med innhold fra dere, understreket hun.

signeringAvtale.jpg

Shahid Khaloon fra Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge, var den første som signerte ambassadøravtalen sammen med statsråd Kjell Ingolf Ropstad. Ahmadiyya Muslimsk Trossamfunn er Norges første muslimske menighet, og kjent for Nordens største moske, Baitun Nasr, på Furuset i Oslo.

Bufdir vil følge opp medlemsorganisasjonene som signerer ambassadøravtale nasjonalt for å få kontaktpersoner for en eller flere lokale grupper av organisasjonen. Bufetats regioner vil få oppdrag om å følge opp og samarbeide med ambassadørorganisasjonene lokalt på vegne av BFD.