Etter 12 år slutter direktør Mari Trommald som øverste leder av Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir). Divisjonsdirektør Jan Kato Fremstad vil fungere frem til ny direktør ansettes av Barne-, og familiedepartementet (BFD). 

– Det har vært et stort privilegium å få være direktør i Bufdir i to åremål. Jeg er stolt av alt de flotte medarbeiderne i Bufdir og Bufetat har fått til i disse årene, og jeg har hatt stor glede av å jobbe med så mange dyktige mennesker, sier Mari Trommald.

Trommald går nå over i en nyopprettet stilling i kommunesektorens organisasjon KS som programdirektør for å styrke samhandling mellom helse- og sosialutfordringer i norske kommuner.

Direktør for divisjon organisasjon i Bufdir, Jan Kato Fremstad, tar i dag midlertidig over som leder av Bufdir frem til BFD ansetter ny direktør.

– Jeg setter pris på tilliten og ønsker å lose Bufdir stødig fram til ny direktør er på plass, sier Fremstad.

Søknadsfristen går ut 26. april og departementet håper at ansettelsen blir lagt frem i statsråd i andre halvdel av mai. Utlysningsteksten kan leses her