Sentrene mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) stenges under koronapandemien. Hjelpetelefonen er åpen. 

Sentrene må følge råd og anbefalinger fra helsemyndighetene. Det betyr at alle gruppeaktiviteter er avlyst inntil videre, og at det er stengt for drop in.  
 
- Sentrene mot incest og seksuelle overgrep er et viktig hjelpetilbud for mange, og det er viktig at tjenesten fortsatt er tilgjengelig. Du skal derfor kunne henvende deg til sentrene på telefon og e-post, sier direktør Mari Trommald i Bufdir, som forvalter den statlige tilskuddsordningen for sentrene.  

Hvis du gjerne vil snakke med noen, men ikke når frem til senteret nærmest deg, kan du ringe nasjonal hjelpetelefon for seksuelt misbrukte på 800 57 000. Telefonen er gratis, døgnåpen, og du kan være anonym. 

Fakta om sentrene mot incest og seksuelle overgrep

  • SMISO er et selvhjelpstilbud til voksne som har vært utsatt for incest, seksuelle overgrep eller voldtekt, og deres pårørende. - Sentrene er et gratis tilbud og et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. 
  • Ingen henvising er nødvendig, brukerne kan selv ta kontakt. 
  • Sentrenes tilbud er: rådgivning per telefon, individuelle samtaler, selvhjelpsgrupper og kurs. Sentrene driver også utadrettet informasjonsvirksomhet og undervisning. 
  • SMISO finnes i alle fylker, totalt er det 22 sentre i landet i tillegg til Dixi ressurssenter mot voldtekt. 
  • 2888 antall personer benyttet tilbudet i 2018.