Familievernkontorene er midlertidig stengt på grunn av koronapandemien. – Vi jobber på spreng for å finne gode alternative løsninger, forsikrer Bufdir-direktør Mari Trommald.

Tjenesten gir et viktig forebyggende hjelpetilbud til familier med strever med familierelaterte problemer. Kontorene tilbyr også obligatorisk mekling for par i samlivsbrudd med barn under 16 år. Nå er landets 41 familievernkontorer stengt frem til 26. mars.

– Stenging av kontorene kan være krevende for familier som lever med vold eller høyt konfliktnivå. Familievernet tilbyr imidlertid ikke akutthjelp. Tjenesten bidrar med langsiktig arbeid for å bedre familierelasjoner, sier Trommald.

Hensynet til smittevernet må komme først

Familieverntjenestene regnes ikke som en del av de kritiske samfunnsfunksjonene som myndighetene pålegger å holde åpent under koronaperioden.

– Familievernkontorene møter i snitt 20–50 familier om dagen. Hensynet til smittevern må veie tyngst nå. Å måtte ha stengt i to uker er uheldig, men sannsynligvis ikke kritisk, sier Trommald.

Normalt er ventetiden 3 uker for mekling og rundt 4 uker for andre hjelpetilbud i familievernet.

Nasjonal veiledningstelefon etablert

Da familievernkontorene ble stengt 13. mars, ble det opprettet en nasjonal veiledningstelefon. Telefonen er åpen alle hverdager mellom klokken 9 og 14.

Her kan foreldre som opplever at meklingen haster, få god veiledning. Familievernets ansatte kan hjelpe med å finne alternative løsninger og bidra med informasjon om lovverk, foreldresamarbeidsavtalen eller informasjon fra domstolene eller NAV. Meklere kan ikke ta avgjørelser om foreldreansvar, bosted eller samvær. Dette er det foreldrene selv som må avtale.

Høyt konfliktnivå mellom foreldre over tid kan være skadelig for barna, og føre til dårligere psykisk helse og skoleprestasjoner. I saker der hensynet til barna gjør det er kritisk å få til en rask løsning, oppfordres foreldrene til å ta kontakt med advokat.

Bufdir jobber med å finne flere løsninger

– Vi jobber nå med å finne løsninger for hvordan familievernet skal jobbe i situasjonen slik den er nå. Vi må se på regelverket og vurdere teknologiske løsninger som ivaretar personvern og faglige hensyn. Når vi finner gode løsninger, vil familievernet gjenoppta deler av tjenestetilbudet, forklarer Trommald.

Fakta om familievernet

  • Familievernet gir tilbud til rundt 150 000 mennesker hvert år.
  • Tjenesten er gratis og krever ingen henvising.
  • Familievernet tilbyr forebyggende hjelp, som samlivskurs og parterapi, i tillegg til mekling.
  • Familievernet hjelper familier med å bedre relasjoner og samarbeide om barnas behov.
  • Bufetat styrer tilbudet i familievernet, som består av statlige aktører (Bufetat) og kirkelige aktører.

For mer informasjon om familievernet, ta kontakt med

Divisjonsdirektør Wenche Mobråten
E-post: wenche.mobraten@bufdir.no / mobil: +47 466 16 098