Barnevernsansatte får status som «personell i kritiske samfunnsfunksjoner». Det ble klart lørdag. 

– Det er svært viktig for å opprettholde beredskapen for barn i kommunene og i statlig barnevern, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.

Avklaringen som kom lørdag, vil gjøre det lettere for kommuner og statlig barnevern å gi barn og unge nødvendig hjelp også under pandemien. 

-Jeg er glad for at vi nå har fått klarhet i at barnevernspersonell skal prioriteres slik at kommuner og Bufetat kan ivareta barn og unge med spesielle behov på en god måte i den situasjonen vi er i, sier Trommald.

Nøkkelpersonell på jobb

Det er nå avklart at nøkkelpersonell i både statlig og kommunalt barnevern har samfunnskritiske oppgaver. Helt konkret innebærer dette nå at nøkkelpersonell i barnevernet på lik linje med helsepersonell og andre i beredskap skal få barnehage- og skoletilbud for sine barn under 12 år slik at de kan ivareta den viktige jobben de gjør. Dette er viktig for å kunne opprettholde forsvarlig barnevernstjenester i kommunene, og kunne gi gi god omsorg i  institusjonene og i øvrige statlige tjenester.

- Mange i disse tjenestene er i karantene og vi må være forberedt på at mange kan bli smittet. Derfor er det viktig at de som kan jobbe i tjenesten får bistand til barnepass, sier Trommald.

Skole og barnehage for barn som trenger det mest

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn med særskilte omsorgsbehov. Bufdir har avklart med Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet at dette handler om de barna som barnevernet gir hjelpetiltak til, barn i fosterhjem eller barn som kommunen av andre årsaker mener har et særskilt behov.

- Det er viktig at skole, barnehager og barnevern gjør konkrete og individuelle vurderinger av hvilke barn som bør få dette tilbudet, sier Trommald.

Og hun legger til:
- Samtidig som det er viktig å ivareta barna vil jeg også oppfordre kommunene til en nøktern tilnærming. Det er nødvendig for å hindre spredning av smitte.

Mari Trommald, direktør i Bufdir. Foto: Tine Poppe