I den nye kriseloven, som ble vedtatt 21. mars, slås det fast at en kan søke unntak om politiattest for nye ansettelser i barnevernet. Bufdir legger ikke opp til at slike unntak blir nødvendig.

–  Den nye kriseloven åpner for et unntak, men vi legger ikke opp til at det søkes om unntak for kravet om politiattest ved ansettelser i barnevernet – selv i krisesituasjonen vi er i. Politidirektoratet har lagt opp gode rutiner her som vi mener fungerer i krisen. Derfor har vi sendt ut brev til Fylkesmenn og kommunene om at arbeidstakere som skal tiltre stilling eller utføre oppgaver i barneverntjenesten, må fremlegge politiattest, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Politidirektoratet skal nå hastebehandle politiattester for barnevernsansettelser.

En ny kriselov ble vedtatt av Stortinget lørdag 21. mars som blant annet omhandler unntak av politiattester ved ansettelser i barnevernet. Etter at den nye kriseloven ble foreslått var det flere som ropte varsko om at barns liv og helse ville kunne være i fare om en gikk inn for unntak for slike politiattester.

– Vi deler bekymringene som er kommet frem etter at den nye loven ble lagt frem. Derfor har vi valgt å ta grep som å sende brev til fylkesmenn og kommunene for å gi god informasjon om hvordan dette raskt kan gjøres. Vi ønsker så langt som mulig at kravene i barnevernsarbeid opprettholdes også i den situasjonen vi nå er i, sier Trommald.

På grunn av karantene og sykdom vil det kunne bli behov for flere hender i barneverntjenestene fremover og det ble raskt klart at barnevernsansatte er ansett som samfunnskritisk personell.