Bedre seksualundervisning, mindre forventninger om skolevalg basert på kjønn og mer snakk om likestilling i skolen var noen av kravene ungdommen stilte likestillingsminister Abid Raja under årets likestillingskonferanse.

— Nå fokuseres det bare på reproduksjon og hvordan kroppen fungerer i seksualundervisningen. Vi trenger snakke om nudes, seksuell trakassering og ubehagelige situasjoner også, sier Agnes Nordvik og Linnea Steinveg, begge elever ved Elvebakken Videregående Skole.

Skoleelevene var på den nasjonale likestillingskonferansen for å utfordre likestillingsminister Abid Raja til å høre på de unge, samt overrekke en rapport fra Ungdommens Likestillingstoppmøte.

I en panelsamtale på scenen spurte Raja hvorfor de to jentene var interessert i likestilling.

— Vi merker at vi ikke lever i et likestilt samfunn. Det er forskjellige forventninger til for eksempel skolevalg for jenter og gutter. I tillegg slipper gutter unna med mer enn jenter gjør. Jenter skal være stille og flinke. Vi blir kalt bitch om vi tar plass, mens gutter får vite at de har gode lederegenskaper hvis de gjør det samme, sa Steinveg og Nordvik.

Likestillingsminister Abid Raja i samtale med skoleelevene Agnes Nordvik og Linnea Steinveg på den Nasjonale Likestillingskonferansen 2020

Foto: Likestillingsminister Abid Raja i samtale med skoleelevene Agnes Nordvik og Linnea Steinveg

De mener det må snakkes mer om likestilling på skolen, og har sendt høringssvar på #Ung i dag-utvalgets NOU, som utredet likestillingsutfordringer for barn og unge. De mener at ungdom må få spille en viktigere rolle på likestillingsfeltet fremover.

Likestilling i verden

Årets nasjonale likestillingskonferanse handlet om både nasjonale og internasjonale utfordringer. Det er i år 25 år siden Beijing-plattformen ble vedtatt, handlingsplanen som anses for gullstandarden i arbeidet med likestilling og kvinners rettigheter globalt.

Likestillingskonferansen markerte jubileet med blant annet statsminister Erna Solberg, artist Mimi Tamba, Lopa Banerjee, (UN Women) og Hakima Abbas, leder av det globale feministnettverket AWID.

— I 2020 er vi kommet langt med likestilling, men det er fortsatt en del som gjenstår. For eksempel på likelønnsområdet, eller nok heltidsstillinger og ikke minst ledere i næringslivet, sa statsminister Erna Solberg.

På konferansen fikk man perspektiver fra ulike aktører på betydningen av Beijingplattformen, både i nasjonal og global kontekst. Konferansen ble arrangert av Bufdir og Kulturdepartementet i samarbeid med FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål.