Noen familier med barn, ungdom eller andre familiemedlemmer med funksjonsnedsettelse har en utfordrende hverdag når hele eller deler av deres tjenestetilbud ikke er som før.

-Disse familiene må be kommunen om hjelp i tide og før de er utslitte. Kommunen har plikt til å ivareta barnets beste selv om situasjonen er krevende. De må finne gode løsninger for den enkelte også når smittevernhensyn skal tas, sier avdelingsdirektør Anna Bjørshol i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Hun påpeker at det finnes mye viktig informasjon om koronaen og tjenestetilbudet som kan være nyttig for familiene å vite om.  Noe av informasjonen er også tilrettelagt for personer med spesielle behov.

Barnehage og skole

Utdanningsdirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov og oppfordrer skole- og barnehageeiere til å utvide sine tilbud til flere barn og unge med særskilte omsorgsbehov.

Les mer om dette på udir.no.

Alle barn har rett til skole. Mange elever har enkeltvedtak om blant annet spesialundervisning, særskilt språkopplæring, samisk.

-I perioden skolene er stengt, vil det ikke være mulig for skoleeierne å gi en opplæring som er helt i samsvar med disse vedtakene. Men skolene skal strekke seg så langt som mulig i å legge til rette for at opplæringen er i tråd med vedtakene og ha regelmessig kontakt med foresatte for å fremme en viss kontinuitet og progresjon i læringen, sier Bjørshol.

Mer informasjon:

Udir

Åpning av barnehager og skoler

Statped

Statped har også laget en side om hjemmeundervisning av elever med særlige behov.

Barnevern

Barnevernet er også en tjeneste som kan avhjelpe familier som trenger hjelp, enten i samarbeid med helse- og omsorgstjenestene i kommunen, eller med egne hjelpetiltak i en akutt situasjon.

Du kan lese mer om det på Bufdir.no

Andre sentrale nettsider

NAKU

Informasjon om utviklingshemming og korona. Her er informasjon både til ansatte i tjenestene og for pårørende.

FFO

Informasjon om nedsatt funksjonsevne og korona. Her kan man finne hjelp til å søke ekstra bistand og også melde fra om konsekvenser.

NHF

Informasjon om nedsatt funksjonsevne og korona, og svar på ofte stilte spørsmål. Du kan også sende spørsmål til Norges Handikapforbund.

Les mer på NHF.no

Helsedirektoratet

Råd om å snakke med barn og unge om koronaviruset

Norges døveforbund

Korona på tegnspråk