Bufdir lyser ut midler til forsøk med fritidskort for høst 2020 og vår 2021, med mulighet for forlengelse ut 2021.

Det er satt av 45 millioner til forsøket i 2020. Midler for 2021 lyses ut med forbehold om budsjettvedtak i Stortinget. 

Fritidskortet

Fritidskortet er en ordning som skal bidra til å dekke deltakerutgifter til fritidsaktiviteter for alle barn i alderen 6 til fylte 18 år.

Målet med fritidskortordningen er å bidra til at flere barn og unge får delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid.

Samarbeid mellom kommune og frivillighet står sentralt i forsøket.

Mål med forsøket

Målet med forsøket er å høste erfaringer med fritidskortordninger.

Erfaringene fra arbeidet skal senere benyttes som grunnlag for videre arbeid med en eventuell nasjonal fritidskortordning. 

Vil din kommune delta i forsøksordningen?

Mer informasjon om forsøk med fritidskort og hvordan kommunen kan søke om å delta i forsøksordningen

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 14. februar.