Mange familier har tatt kontakt i løpet av de få dagene som har gått siden alle landets familievernkontor gjenåpnet torsdag. Henvendelsene til kontorene dreier seg ofte om avtaler og samarbeid om barn etter samlivsbrudd. Familievernet melder også om økning i konflikter mellom foreldre, særlig der barn bor i to hjem. 

Alle landets familievernkontor er nå åpne for befolkningen, og opplever relativt stor pågang. Aller størst er pågangen på Østlandet. Brukere av tjenesten forteller at de er lettet over å ha et sted å henvende seg om vanskeligheter i familierelasjoner i en krevende tid.  

- Våre medarbeidere forteller at de er glade for å kunne hjelpe til igjen. Tilbakemeldingene vi fikk i perioden vi var stengt viser at familievernet er viktig for folk, og at det er stort behov for våre tjenester nå. Familier som opplevde vanskeligheter allerede før korona-pandemien kan ha det ekstra tøft, sier Ingrid Pelin Berg, regiondirektør i Bufetat, region øst. 

Les tidligere aktueltsak "Familievernkontorene åpner igjen"

Fysiske møter med klientene er begrenset pga. smittefare, derfor skjer møtene i dag hovedsakelig på telefon. Det gis fritak for møteplikten under mekling etter forskriftens §7, som hovedregel. 
  
Mange henvendelser dreier seg om nye utfordringer med samværsløsninger, og om hvordan man håndterer «dine, mine og våre barn» samtidig som myndighetene ber om at familieenhetene skjermer seg. Mange rutiner og strukturer endres når barnehage og skole er stengt, og for mange skaper det vanskeligere samarbeid mellom foreldre.  
  
Kontorene melder også om henvendelser fra foreldre i store konflikter, og om barn som opplever vold og utrygghet. Det er etablert en veiledningstelefon, der familien får bistand direkte fra terapeuter over telefon. 
  
Familievernet bidrar også med tips og råd på nettsiden Foreldrehverdag.no og på facebook. 

Nyttige og kunnskapsbaserte råd til foreldre