Mandag 6. april lanserte Bufdir en ny veiledningstjeneste på telefon for barnevernsledere og kommunalledere som har ansvar for barnevern under koronakrisen.

Det er mange spørsmål som melder seg nå når barnevernstjenestene skal ledes og driftes under andre forutsetninger enn vanlig. – Bufdir ønsker derfor nå å tilby en målrettet tjeneste for de som skal ta de overordnede beslutningene om drift og ledelse, sier direktør i Bufdir, Mari Trommald.

Hvordan fungerer tjenesten?

Veiledningen skjer over telefon. Telefonnummeret er 40 40 03 10, og tjenesten er åpen tirsdag og torsdag kl 08.00-12.00. Når du ringer veiledningstelefonen, kommer du direkte til en veileder, eller veilederen ringer deg tilbake innen 24 timer eller neste arbeidsdag hvis det er kø. Det er også mulig å avtale et bestemt tidspunkt for veiledning.

Hva kan lederne få hjelp med?

Veilederne tilbyr lederne dialog og støtte knyttet til ledelse og drift av barnevernstjenesten og samarbeid med andre tjenester under koronapandemien. Veilederne kan ikke diskutere enkeltsaker. De som svarer på veiledningstelefonen, er dyktige veiledere. Flere av dem er erfarne barneverns- og kommunalledere som kjenner fagfeltet godt, og som kan være gode sparringspartnere.

Vi noterer oss hvilke temaer det gis veiledning på. Da kan vi føre statistikk og gjøre støtten mer målrettet. – Dette er veldig god læring for oss og gjør det lettere å gi så god hjelp som mulig, sier Trommald.

Les mer om veiledningstelefonen for barnevernsledere.