Fra 1. mars 2020 blir Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ny sentralmyndighet for internasjonale barnebortføringssaker.

– En god håndtering av internasjonale barnebortføringssaker er svært viktig, og jeg er sikker på at Bufdir vil kunne bidra til at flere saker løses til barnets beste, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Samler kompetansen

Som sentralmyndighet får Bufdir en viktig rolle for å sikre god håndtering av internasjonale barnebortføringssaker. Sentralmyndigheten har en nøkkelrolle i det løpende konvensjonssamarbeidet om saker der barn er bortført fra et land til et annet, og som håndteres etter Haagkonvensjonen 1980 og Europarådskonvensjonen 1980.

– Bufdir er allerede norsk sentralmyndighet for Haagkonvensjonen 1996 om beskyttelse av barn. Det er en fordel at sentralmyndigheten for disse konvensjonene nå samles i samme instans. Bufdir har solid kompetanse på internasjonal barnerett og har gode forutsetninger for å håndtere også internasjonale barnebortføringer, sier direktør for Bufdir Mari Trommald.

Overtar for Justis- og beredskapsdepartementet

– Overføringen av sentralmyndigheten for internasjonal barnebortføring til Bufdir vil sikre at ansvarlig myndighet har bred fagkompetanse innenfor barnerett, barnevernsrett og internasjonal juss på barnerettsområdet, sier Mæland.

Det vil samtidig forskyve tyngdepunktet i disse sakene fra justissektoren til barne- og familiesektoren.

Bufdir får delegert oppgaven som sentralmyndighet fra Justis- og beredskapsdepartementet i en periode på to år. Etter endt toårsperiode overføres overordnet ansvar for sentralmyndigheten fra Justis- og beredskapsdepartementet til Barne- og familiedepartementet.

Gå til Bufdirs side om internasjonal barnebortføring