På grunn av koronautbruddet vil barnevernet trenge flere ansatte som kan gi hjelp og omsorg til de mest sårbare barna i tiden framover. Bufdir har derfor opprettet Facebook-gruppen «Barnevernet trenger deg». Her vil vi legge ut ledige stillinger i statlig og kommunalt barnevern. 

– Vi vet ikke når og hvor vi vil trenge ekstra personell, men vi må ha en arena hvor vi har tilgang på folk som kan trå til på kort varsel, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir. 

Hvem ønsker vi å nå fram til?

Med Facebook-gruppen ønsker vi å nå fram til studenter og andre med relevant kompetanse. Vi vil derfor be aktuelle studiesteder oppfordre studentene sine til å bli med i gruppen.  

Vi ønsker først og fremst å nå fram til sisteårsstudenter innen barnevern, sosialt arbeid, juss, og barnehage- og grunnskolelærere. Studenter innen psykologi, ergoterapi og vernepleie kan også være aktuelle for arbeid i barnevernet, men disse studentgruppene må først og fremst være tilgjengelige som ekstra helsepersonell.

 

Vi legger ut stillinger fra både statlig og kommunalt barnevern

I Facebook-gruppen deler vi lenker til stillingsutlysninger fra alle de fem regionene i Bufetat. Barnevernstjenesten i kommunene kan også få lagt ut sine egne utlysninger i Facebook-gruppen. Send da en e-post til barnevernettrengerdeg@bufdir.no , så legger vi ut utlysningen for dere.

 

Ny Facebook-gruppe

Illustrasjonsfoto: Tine Poppe.