Kravene til kompetanse som regjeringen ønsker å ta inn i barnevernsloven styrker barnevernet og vil gi bedre hjelp til mange sårbare barn og familier.

Direktør Mari Trommald i Bufdir mener nye kompetansekrav til ansatte i barnevernet er riktig og nødvendig.
Direktør Mari Trommald i Bufdir mener nye kompetansekrav til ansatte i barnevernet er riktig og nødvendig.

Bufdirs råd til barneverntjenestene er så raskt som mulig å bruke videreutdanningene som Bufdir finansierer. Seks deltidsstudier har søknadsfirst i april og mai. 

Et høringsforslag om endringer i barnevernloven ble denne uken lagt ut på regjeringen.no. Fra og med 2031 foreslås det at personer som ansettes i stillinger med utredningsoppgaver eller vedtaksmyndighet i barnevernstjenesten, samt lederstillinger, skal ha barnevernsfaglig eller annen relevant mastergrad. De som allerede arbeider i barnevernstjenesten må fra samme tidspunkt ha fire års arbeidserfaring og relevant videreutdanning for å imøtekomme de foreslåtte kravene.

Riktig og nødvendig med nye kompetansekrav

Bufdirs direktør Mari Trommald sier forslagene i høringsnotatet er gode nyheter for barnevernet, og i tråd med anbefalinger fra Bufdir.

- Bufdir mener nye kompetansekrav til ansatte i barnevernet er riktig og nødvendig, og anbefaler kommunene å komme raskt i gang med videreutdanning av sine ansatte, sier Trommald.

 

Bra for både ansatte og brukere

Både videreutdanninger og finansiering av videreutdanning for barnevernansatte er på plass, med søknadsfrister i april og mai for neste opptak.  Studiestart er høsten 2020.

 - Vi er opptatt av å gi barnevernsansatte anledning til å bygge videre på den kompetansen de har ervervet i arbeidslivet. Derfor finansierer Bufdir seks videreutdanninger som ansatte i barnevernstjenesten kan ta for å imøtekomme kravet om master, sier Trommald.

Å starte nå gir barnevernstjenestens ledere en gylden mulighet til sikre at deres tjeneste har den fagkompetansen den trenger og er godt forberedt til endringene trer i kraft.

- Selv om kravet til videreutdanning etter forslaget først trer i kraft noen år fram i tid, vet vi at kompetanseheving trengs nå. Barnevernansatte har altfor lenge vært nedprioritert med tanke på utdannelse og kompetansekrav. Det er det på høy tid å gjøre noe med – det fortjener både de ansatte og familiene de møter, sier Trommald.

Les mer om videreutdanningene her.