Flere foreldre og barn som ikke bor fast sammen opplever at det blir vanskeligere enn vanlig å få være sammen under koronatiltakene. Utgangspunktet er at barn og foreldre skal være sammen som normalt, men følge Folkehelseinstituttets retningslinjer.

Foto: Lars Pettersen/Tinagent 

De fleste finner fleksible løsninger og tilpasser seg den ekstraordinære situasjonen, men Bufdir får også tilbakemeldinger om at en del foreldre bryter inngåtte avtaler og vanlige rutiner for når barna skal være hvor.

- Det er viktig at barn kan leve et så vanlig familieliv som mulig, sier direktør Mari Trommald i Bufdir. Hun understreker at avtalt eller fastsatt delt bosted og samvær skal gjennomføres som normalt.

Barn som bytter mellom å bo hos mor og far skal fortsette med dette som vanlig med mindre smittevernhensyn tilsier noe annet.  Det samme gjelder samvær med en forelder barna møter sjeldnere.

-Barn må ha forutsigbarhet og trygghet, ikke minst i den situasjonen de opplever nå med mye utrygghet på grunn av pandemien. Det er viktig å ikke skape konflikter rundt dette. Mange foreldre kan kanskje oppleve denne tiden som spesielt vanskelig. Da kan de kontakte familievernet for råd og hjelp, sier Trommald.

Trommald viser også til regjeringen.no der det er det lagt ut  «Råd for gjennomføring av delt bosted og samvær under koronapandemien» .

I de tilfellene der barn av smittehensyn ikke kan være sammen med en forelder som avtalt, bør partene legge til det legges til rette for annen form for kontakt.