Bufdir har 17. juni fastsatt den andre og endelige fordelingen av driftstilskuddet for 2016.

Tilskuddsberettigede organisasjoner har mottatt to utbetalinger så langt i år, hhv. i februar og nå i juni. I denne har 132 organisasjoner blitt tildelt midler, hvorav fire er nye organisasjoner som ikke mottok tilskudd i 2015. Fullstendig oversikt over alle tilskuddene sortert etter organisasjon finner du her. Det gjenstår fortsatt midler som vil bli fordelt i en tredje tildelingsrunde til høsten.

Nøkkeltall er som følger:

  • Total tildeling 2016: kr 144 751 737
  • Fordelt første utbetaling: 72 135 401
  • Fordelt andre utbetaling: 72 616 336
  • Antall organisasjoner som mottar tilskudd i 2016: 132

I tillegg har Bufdir utbetalt driftstilskudd etter tilskuddsregelverkets pkt. 11.1. (paraplyorganisasjoner) og pkt. 11.2. (døvblindes organisasjoner). Tildelingene her har vært som følger:

  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (pkt. 11.1.): kr 14 750 000 kr
  • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (pkt. 11.1.): kr 1 035 000
  • Foreningen Norges døvblinde (pkt. 11.2.): kr 2 950 000
  • Landsforeningen for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (pkt. 11.2.): kr 625 000

Samlet fordeling til driftstilskudd fra kap. 0872 post 70 for 2016 er dermed per 24. juni kr 164 111 737.