Bufdir har 26. juni fastsatt den andre og endelige fordelingen av driftstilskuddet for 2015.

Alle organisasjonene som mottok tilskudd i 2013 har mottatt to utbetalinger så langt i år, hhv. i mars og nå i juni/juli. I denne har 129 organisasjoner blitt tildelt midler, hvorav en er en ny organisasjon som ikke mottok tilskudd i 2013. Fullstendig oversikt over alle tilskuddene sortert etter organisasjon finner du her.

Nøkkeltall er som følger:

  • Total tildeling 2015: kr 143 472 000
  • Fordelt første utbetaling: 69 333 670
  • Fordelt andre utbetaling: 74 138 338
  • Antall organisasjoner som mottar tilskudd i 2015: 129

I tillegg har Bufdir utbetalt driftstilskudd etter tilskuddsregelverkets pkt. 11.1. (paraplyorganisasjoner) og pkt. 11.2. (døvblindes organisasjoner). Tildelingene her har vært som følger:

  • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (pkt. 11.1.): kr 14 550 000 kr
  • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (pkt. 11.1.): kr 1 020 000
  • Foreningen Norges døvblinde (pkt. 11.2.): kr 2 910 000
  • Landsforeningen for kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (pkt. 11.2.): kr 615 000

Samlet fordeling til driftstilskudd fra kap. 0847 post 70 for 2015 er dermed per 26. juni kr 162 567 000.

Oversikt over tildelinger

Organisasjon

Tilskudds-berettigelse

Gruppe

Totalt tilskudd

ADHD Norge

Godkjent

2

2 638 793

Afasiforbundet i Norge

Godkjent

2

1 169 020

Aniridi Norge

Godkjent

3

438 551

AURORA - Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Uttrapping

 

59 907

Autismeforeningen i Norge

Godkjent

3

1 946 324

Barnekreftforeningen

Godkjent

2

1 347 130

Blodkreftforeningen

Godkjent

2

613 033

Brystkreftforeningen

Godkjent

2

2 793 027

BURG Norge

Godkjent

3

558 057

CarciNor

Godkjent

1

521 503

Cerebral Parese-foreningen

Godkjent

5

2 190 793

Cri du chat-foreningen

Godkjent

4

306 882

DEBRA Norge

Godkjent

2

293 963

Den Norske PKU-forening

Godkjent

1

436 910

Diabetesforbundet

Godkjent

2

5 994 246

Dysleksi Norge

Godkjent

2

2 295 967

Endometrioseforeningen

Godkjent

1

490 500

FH-Norge

Godkjent

1

612 461

Forbundet Tenner og Helse

Godkjent

1

486 302

Foreningen DiGeorge Syndrom

Godkjent

3

379 778

Foreningen for blødere i Norge

Godkjent

2

502 702

Foreningen for Cornelia de Langes syndrom

Godkjent

3

176 595

Foreningen for eloverfølsomme

Godkjent

1

396 584

Foreningen for Fragilt X-syndrom

Godkjent

4

474 457

Foreningen for Galaktosemi

Godkjent

2

261 677

Foreningen for hjertesyke barn

Godkjent

2

922 355

Foreningen for Kroniske Smertepasienter

Godkjent

1

535 514

Foreningen for Muskelsyke

Godkjent

5

1 954 363

Foreningen for Rubinstein Taybi Syndrom

Godkjent

4

307 318

Foreningen for Søvnsykdommer

Godkjent

2

486 048

Foreningen Rastløse Bein

Godkjent

1

400 610

Gynkreftforeningen

Godkjent

1

574 121

Hjernesvulstforeningen

Godkjent

3

506 625

Hvite Ørn Norge

Godkjent

1

343 771

Hørselshemmedes Landsforbund

Godkjent

2

8 610 042

Iktyoseforeningen i Norge

Godkjent

2

278 557

Interesseforeningen for LMBB Syndrom

Godkjent

4

435 713

Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser

Godkjent

1

832 895

Klinefelterforeningen i Norge

Godkjent

2

489 441

Knappenforeningen

Godkjent

1

388 202

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

Uttrapping

 

109 008

Landsforbundet for Synshemmede

Uttrapping

 

79 140

Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende

Godkjent

1

779 853

Landsforeningen Alopecia Areata

Godkjent

1

540 915

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Godkjent

2

7 716 579

Landsforeningen for Huntingtons sykdom

Godkjent

1

457 750

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Godkjent

2

1 220 180

Landsforeningen for Prader-Willis syndrom

Godkjent

4

433 290

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Uttrapping

 

253 969

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Godkjent

1

1 147 858

Landsforeningen We Shall Overcome

Godkjent

1

416 284

Leppe/ganespalteforeningen i Norge

Godkjent

1

493 391

Leverforeningen

Godkjent

2

387 106

Lungekreftforeningen

Godkjent

1

365 806

Lymfekreftforeningen

Godkjent

1

616 739

Foreningen for Marfan Syndrom og andre marfanlignende tilstander

Godkjent

3

985 554

Mental Helse Norge

Godkjent

1

2 137 403

Mental Helse Ungdom

Godkjent

1

277 625

MOMENTUM - foreningen for arm- og benprotesebrukere

Godkjent

2

606 245

Morbus Addison Forening

Godkjent

2

717 715

Multippel Sklerose Forbundet i Norge

Godkjent

3

2 790 551

Munn- og halskreftforeningen

Godkjent

2

772 560

Myalgisk Encefalopati Nettverket i Norge

Godkjent

2

566 702

Noonanforeningen

Godkjent

3

523 769

Norges Astma- og Allergiforbund

Godkjent

1

2 923 771

Norges Blindeforbund

Godkjent

4

6 717 758

Norges Blindeforbunds ungdom

Godkjent

4

275 954

Norges Døveforbund

Godkjent

3

2 900 405

Norges Fibromyalgi Forbund

Godkjent

2

2 212 196

Norges Handikapforbund

Godkjent

5

5 910 929

Norges Migreneforbund

Godkjent

2

864 682

Norges Myalgisk Encefalopati Forening

Godkjent

2

1 212 891

Norges Parkinsonforbund

Godkjent

4

2 704 012

Norsk Craniofacial Forening

Godkjent

3

344 836

Norsk Cøliakiforening

Godkjent

1

2 256 598

Norsk Cøliakiforening ungdom

Godkjent

1

470 896

Norsk Dysmeliforening

Godkjent

3

771 276

Norsk Dystoniforening

Godkjent

3

492 371

Norsk Epilepsiforbund

Godkjent

3

2 407 217

Norsk Forbund for Svaksynte

Godkjent

2

490 056

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Godkjent

4

3 682 700

Norsk Forening for Albinisme

Godkjent

2

332 417

Norsk Forening for Analatresi

Godkjent

1

342 523

Norsk forening for Angelmans Syndrom

Godkjent

3

440 009

Norsk Forening for Blæreekstrofi og Epispadi

Godkjent

1

371 298

Norsk Forening for Cystisk Fibrose

Godkjent

4

785 668

Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom

Godkjent

3

522 934

Norsk Forening for Nevrofibromatose

Godkjent

3

1 201 284

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta

Godkjent

5

933 902

Norsk forening for personer med urologiske sykdommer og inkontinens

Godkjent

2

614 181

Norsk forening for Rett Syndrom

Godkjent

4

470 285

Norsk forening for slagrammede

Godkjent

4

753 894

Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO)

Godkjent

2

1 734 295

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose

Godkjent

3

456 404

Norsk Forening for William 'Syndrom

Godkjent

3

437 896

Norsk Forening for Øsofagusatresi

Godkjent

1

276 536

Norsk Glaukomforening

Godkjent

2

573 923

Norsk Hemokromatoseforbund

Godkjent

1

413 684

Norsk Immunsviktforening

Godkjent

2

595 845

Norsk Interesseforening for Kortvokste

Godkjent

2

730 746

Norsk Interesseforening for Stamme

Godkjent

1

341 606

Norsk Intravenøsforening

Uttrapping

 

70 155

Norsk Lyme Borreliose-Forening

Godkjent

1

338 330

Norsk Lymfødemforening

Godkjent

2

854 221

Norsk Nettverk for Down Syndrom

Godkjent

3

544 106

Norsk OCD Forening, Ananke

Godkjent

1

389 343

Norsk Osteoporoseforbund

Godkjent

1

1 101 285

Norsk Porfyriforening

Godkjent

1

341 720

Norsk proteinintoleranse forening

Godkjent

1

627 378

Norsk Revmatikerforbund

Godkjent

3

6 624 806

Norsk Sarkoidose Forening

Godkjent

1

477 341

Norsk Spielmeyer-Vogt Forening

Godkjent

4

727 824

Norsk Thyreoideaforbund

Godkjent

2

2 237 061

Norsk Tourette Forening

Godkjent

2

1 600 539

Oslerforeningen-Norge

Godkjent

1

307 231

Personskadeforbundet LTN

Godkjent

2

1 597 608

Prostatakreftforeningen

Godkjent

2

1 080 694

Psoriasis- og eksemforbundet

Godkjent

2

1 696 344

PTØ Norge

Uttrapping

 

97 459

Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge

Godkjent

4

667 277

Ryggforeningen i Norge

Godkjent

2

717 809

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen

Godkjent

5

903 129

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser

Godkjent

1

613 118

Sarkomer

Godkjent

2

380 738

Synshemmede akademikere

Uttrapping

 

67 863

TMD-foreningen

Godkjent

1

327 707

Turner Syndromforeningen Norge

Godkjent

1

357 380

Ungdomsgruppen i kreftforeningen

Godkjent

2

508 111

Voksne med medfødt hjertefeil

Godkjent

2

400 823