Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sender på vegne av Barne- og familiedepartementet (BFD) forslag til ny forskrift for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner på høring. Dagens forskrift finner dere på Lovdata sine nettsider.

Direktoratet ber om høringssvar til forslaget innen utgangen av 11. oktober 2021.

Informasjon og dokumenter

Høringsbrev

Høring av forslag til endring av forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sender på vegne av Barne- og familiedepartementet (BFD) forslag til ny forskrift for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner på høring. Dagens forskrift finner dere på Lovdata sine nettsider.

Direktoratet ber om høringssvar til forslaget innen utgangen av 11. oktober 2021.

I høringsnotatet nedenfor er det redegjort for endringene. Vi ber om at dere leser dette før dere gir innspill.

Høringssvaret legges inn i vårt svarskjema. 

Det er ikke nødvendig å registrere seg. Alle kan gi høringsuttalelser. Dere oppgir hvem som gir høringssvaret i svarskjemaet.

Bufdir vil etter høringsfristen har utløpt gjennomgå og vurdere de innkomne høringssvarene. Basert på denne gjennomgangen vil direktoratet gi et endelig forslag til forskrift til BFD i oktober 2021.

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Med hilsen

Anders Hendriksen (e.f.), divisjonsdirektør                 Terje B. Grytten, avdelingsdirektør

Utkast til ny forskrift
Høringsnotat
Høringsinstanser

4H Norge

ACTA - Barn og Unge i Normisjon

ADHD Norge

AFS Norge Internasjonal Utveksling

AKKS

Aktivitetsklubben

Altruism for Youth

Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter

Arbeidernes Ungdomsfylking

bandOrg

Blå Kors Norge

Brunstad Ungdomsklubb

Changemaker

CISV Norge Internasjonale barneleire

De Unges Orkesterforbund

Den norske revisorforening

Den Norske Turistforening

Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon

Diabetesforbundet

Direktoratet for økonomiforvaltning

Dysleksi Norge

Epilepsiforbundet

Europeisk Ungdom

Fordelingsutvalget

Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon

Frelsesarmeens Barn og Unge

Frikirkens Barn & Unge

Frilynt Norge

Frivillighet Norge

Hekta - trosopplæring for ungdom

Humanistisk Ungdom

Hyperion (Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser)

Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom

Håndverksstedet for barn og unge

Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsorganisasjon

Junior- og barneorganisasjonen Juba

Juvente

Korpsnett Norge

Kristelig Folkepartis Ungdom

Kristen Idrettskontakt

Kulturdepartementet

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Landsorganisasjonen for tverrkirkelige ungdomsarbeid

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

MakeMusic

Mental Helse Ungdom

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

Miljøagentene

MIR-UNG

Misjonskirken UNG

Natur og Ungdom

Noereh

Noregs Ungdomslag

Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Blindeforbunds ungdom

Norges Bygdeungdomslag

Norges Døveforbund

Norges Handikapforbunds Ungdom

Norges Husflidslag

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges KFUK-KFUM

Norges KFUK-KFUM Speidere

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

Norges Livredningsselskap

Norges Musikkorps Forbund

Norges Røde Kors

Norges Speiderforbund

Norges Unge Katolikker

Norsk Cøliakiforening

Norsk Cøliakiforenings ungdom

Norsk Folkehjelp

Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO)

Norsk Luthersk Misjonssamband Ung

Norsk Musikkråd

Norsk Målungdom

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Tourette Forening

Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund

Norske Samers Riksforbund

Ny Generasjon

Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg

PRESS - Redd Barna Ungdom

Psoriasis- og eksemforbundet Ung

Redningsselskapet

Senter for flerkulturell ungdom

Skeiv Ungdom

Skjærgårds LIVE

Spire

Syvendedags Adventistkirkens Barne- og Ungdomsforening

Søndagsskolen Norge

Ung i kor

Ung Kirkesang

Ung Kreft

Ungdom mot EU

Ungdom mot narkotika

Ungdommens Sjakkforbund

Unge Funksjonshemmede

Unge Venstre

Vietnamesisk barne- og ungdomsforening

World Saving Hustle

Youth Atlantic Treaty Association

Youth for understanding

Send høringssvar
Høringssvar