Foreldre, familie og venner er helt sentrale personer i barn og unges oppvekst. De aller fleste har gode relasjoner til foreldrene sine, fortrolige venner og noen de kan være sammen med i fritiden. Likevel opplever hver femte ungdom seg som ensom.

Hovedpunkter

3 av 4 barn under 18 år bor sammen med begge foreldrene sine.

7 av 10 ungdommer er svært fornøyd med foreldrene sine.

33 % av 10–12-åringene ser minst en av besteforeldrene ukentlig.

Barns familier og relasjoner

Selv om et flertall av barn i Norge vokser opp med begge foreldrene sine, synker andelen jo eldre barna blir. Fra første leveår til barna er 17 år synker andelen fra 88 til 61 %. Det blir stadig vanligere med delt bosted for barna etter samlivsbrudd mellom foreldrene.

Forholdsvis mange barn vokser opp med det som kan betegnes som vanskelige oppvekstbetingelser. For eksempel vokser hvert fjerde barn opp med én eller to foreldre som har en psykisk lidelse eller et alkoholmisbruk som kan gå utover daglig fungering.

De siste årene har barnevernet mottatt stadig flere bekymringsmeldinger og igangsatt tiltak for langt flere barn enn tidligere. De aller fleste får hjelpetiltak i sitt eget hjem fra barnevernet.

De aller fleste har gode venner på hjemstedet. I aldersgruppen 6–15 år oppgir 95 % at de har gode venner der de bor. 90 % av ungdommer i aldersgruppen 13–16 år oppgir at de har minst én venn som de stoler helt på og kan betro seg til om alt mulig.